Hva vi gjør

Kontakt Kontakt

For oppdrag og spørsmål send en epost til post@forskerkollektivet.no

Forskerne Forskerne

Forskerne i kollektivet deltar i en rekke forskningsprosjekt som tematiserer kultur, samfunn og endring. Vi er humanister og samfunnsvitere som driver tverrfaglig forskning mellom fagene kjønn og medievitenskap, visuell kultur, fotografi, sosiologi, litteratur og kulturvitenskap.

Om Om

I samarbeid med oppdragsgiver legger vi til rette for kunnskapsbaserte endringsprosesser som skaper økt kompetanse og bedre forutsetninger for å skape ikke-diskriminerende og inkluderende praksis og miljø i virksomheten; for eksempel i undervisningsvirksomhet, helse-og omsorgsektorn eller som del av forenings- og kulturliv.

Sitat

 • Susanne Christensen

  …det følelsesmessige trykket blir likevel nærværende; svimmelheten og krisestemningen som oppstår etter lesning av brevene fra faren gjengis med mange referanser til pusten, pulsen og søvnløshet, rastløshet. (anmeldelse av Wencke Mühleisen sin roman Kanskje det ennå finnes en åpen plass i verden)

  - Susanne Christensen
 • Unn Conradi Andersen

  ‒ På 60- og 70-tallet dreide kampen seg om retten til å være annerledes. Dagens identitetskamp handler om retten til å bli lik majoriteten.

  - Unn Conradi Andersen
 • Janne Bromseth

  Hvis kvinne ikke var ensbetydende med «person som orienterer seg seksuelt mot menn» og seksuell orientering med «biologisk og uforanderlig» – hvordan ville det sett ut da mon tro?

  - Janne Bromseth